Open repetitie Psallite Deo uit Heinenoord

De Reformatorische Oratorium Vereniging ‘Psallite Deo’ bestaat sinds december 1998 en is gegroeid uit het gelijknamige jongerenkoor dat sinds 1986 bestond.

De naam ‘Psallite Deo’ – psalmzingt God – is ontleend aan de alternatieve tekst van ‘Sicut locutus est’ uit het Magnificat van J.S. Bach. Hiermee is direct de grondslag van het koor aangegeven: ‘Psallite Deo’ concentreert zich op het zingen van oratoriamuziek, waarvan de teksten ontleend zijn aan Gods Woord. Muziek versterkt de kracht van de boodschap.

 

In de beginperiode stond het koor onder leiding van Piet C. den Uil. Van 2005 tot 2013 was Patrick van der Linden dirigent. Daarna nam Arjen J. A. Uitbeijerse het stokje over. Onder zijn stimulerende leiding zong het koor ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms, ‘Messiah’ van Handel, een paasconcert, een bevrijdingsconcert, een Evensong, een programma met Lessons and Carols en een Psalmenconcert in het Reformatiejaar.

 

Het koor bestaat uit zo’n 50 enthousiaste zangers uit de wijde regio Zuid Holland. Van de koorleden wordt thuisstudie verwacht. Kwaliteit staat hoog in het vaandel! De repetities zijn intensief, maar dikwijls blijkt: het zingen geeft energie. De organisten en orkesten waarmee wordt samengewerkt, zijn professionals.

Startdatum 01-sept-2018 13:30
Einddatum 01-sept-2018 15:00
Open monumentendag en Nationale orgeldag

In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Ook de grote kerk is die dag 'zoals gebruikelijk'geopend. Ook bent u van harte welkom op de Open Monumentendag Specials die gedurende het hele jaar door heel Nederland worden georganiseerd. Op de website is binnenkort meer informatie over de specials 2018. https://www.openmonumentendag.nl/

Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Maar ook aandacht voor de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.

Samen met zo’n vijftig andere landen maakt Nederland deel uit van Europa, zijn wij Europa. Of we willen of niet. Een klein continent maar tegelijk een lappendeken van volkeren, landen, talen en religies, kortom: een multiculturele megamix. Eeuwenlang hebben de volkeren van Europa elkaar op leven en dood bestreden. Elkaar verdreven of onderworpen. Maar net zo lang hebben ze elkaar opgezocht om verbonden te sluiten, om handel te drijven, om kennis uit te wisselen. Juist omdat elk volk, elk land en elke cultuur iets te bieden had wat de ander niet had.

Nederland heeft in die hectische eeuwen van strijd en toenadering beide kanten van de medaille leren kennen. Ons land werd geciviliseerd door de Romeinen, geplunderd door de Noormannen, bezet door de Spanjaarden, ingelijfd door de Fransen, maakte vijf jaar deel uit van het Duitse ‘Dritte Reich’. Maar we dreven ook volop handel, werden schatrijk, sloten vredesakkoorden, namen honderdduizenden vluchtelingen op, werden een vrijhaven voor vrijdenkers. Onze vorsten en adel sloten ‘grensoverschrijdende’ huwelijken, met alle culturele uitwisseling van dien. En veel gebeurtenissen en ontwikkelingen hadden ook een keerzijde die vaak ook nu nog, of soms nu pas, zichtbaar is.

Anno 2018 is er in Europa nog steeds heel veel wat culturen, landen en volkeren van elkaar onderscheidt en scheidt. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is het besef dat er meer is wat ze bindt in de meeste Europese landen gegroeid. Met de Europese Unie, vrede, welvaart en onderlinge solidariteit is er een gemeenschappelijke basis die in de loop van de tijd mede gestalte heeft gekregen in de vorm van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed. Of het nu om bodemvondsten gaat, om roerende en onroerende monumenten, om cultuurlandschappen, om handelsroutes, migratie, internationale verdragen, transport, of om immaterieel erfgoed: overal zit wel een Europese dimensie aan.

Open Monumentendag vertelt in het weekend van 8 en 9 september 2018, het verhaal van de Europese monumenten. Het verhaal van mensen en monumenten In Europa.

Startdatum 08-sept-2018 11:00
Einddatum 08-sept-2018 16:30
Evensong Gorcum Boys Choir

Zaterdag 8 september is er in de Grote kerk een Evensong. De aanvang is 17.00 uur. Het bekende Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal zal deze Evensong verzorgen.  Ds. E.K. Foppen is de voorganger.

Een Evensong is een viering in de kerk waarbij koor- en gemeentezang een belangrijke rol spelen. Deze vorm van eredienst is afkomstig uit de Anglicaanse traditie. De geloofsbelijdenis heeft een vaste plaats, naast verschillende gebeden.

In Gorinchem zullen delen van de Evensong, zoals de Bijbellezingen, in het Nederlands zijn. Er worden psalmen gezongen en andere liederen, waarvan een aantal gezamenlijk.

Boys Choir 56 fb KopieHet Gorcum Boys Choir bestaat ongeveer 4 jaar en repeteert in Gorinchem onder de bezielende leiding van Jeroen Bal, die eerder dirigent was van Stadsknapenkoor Gorinchem. Met ruim 25 jongens en mannen werkt Jeroen aan klank en repertoire van dit unieke koor. De Engelse kerkkoortraditie is daarbij het voorbeeld met koorwerken van Sumsion, Dyson. Wesley en Williams. In het najaar van 2016 maakte het GBC een concerttour door Engeland en verleende daarbij medewerking aan Evensongs in Ely en Peterborough.

http://www.gorcumboyschoir.nl/

dirigent Jeroen Bal 200x300Jeroen Bal (1964) is docent muziek en CKV aan de Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem. Na eerst een opleiding als chemisch laborant te hebben gevolgd, studeerde hij voor zijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid aan de Schumann Akademie. In 2006 behaalde hij zijn eerstegraads bevoegdheid voor het onderwijs (bachelor) aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Hij specialiseerde zich in de Anglicaanse koortraditie. Jeroen was in 1988 medeoprichter van het Stadsknapenkoor Gorcum. Uit dit koor is later het Mannenensemble CounTéBas ontstaan en sinds 2007 het kamerkoor Voce Anglica.

Eind 2012 heeft Jeroen opnieuw een start gemaakt met een jongenskoor, het Gorcum Boys Choir. Dit koor, waar de jongens ondersteund worden door enkele mannen van kamerkoor Voce Anglica, heeft inmiddels enkele uitvoeringen gegeven.

Verder is Jeroen als organist verbonden aan de Chr. Geref. Kerk te Noordeloos.

Startdatum 08-sept-2018 17:00
Einddatum 08-sept-2018 18:00