Evensong Gorcums Boys Choir

Zaterdag 26 mei is er in de Grote kerk een Evensong. De aanvang is 17.00 uur. Het bekende Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal zal deze Evensong verzorgen.  Gerben Budding, hoofdorganist van de Grote Kerk, bespeelt het orgel. Ds. E.K. Foppen is de voorganger.

Een Evensong is een viering in de kerk waarbij koor- en gemeentezang een belangrijke rol spelen. Deze vorm van eredienst is afkomstig uit de Anglicaanse traditie. De geloofsbelijdenis heeft een vaste plaats, naast verschillende gebeden.

In Gorinchem zullen delen van de Evensong, zoals de Bijbellezingen, in het Nederlands zijn. Er worden psalmen gezongen en andere liederen, waarvan een aantal gezamenlijk.

Boys Choir 56 fb KopieHet Gorcum Boys Choir bestaat ongeveer 4 jaar en repeteert in Gorinchem onder de bezielende leiding van Jeroen Bal, die eerder dirigent was van Stadsknapenkoor Gorinchem. Met ruim 25 jongens en mannen werkt Jeroen aan klank en repertoire van dit unieke koor. De Engelse kerkkoortraditie is daarbij het voorbeeld met koorwerken van Sumsion, Dyson. Wesley en Williams. In het najaar van 2016 maakte het GBC een concerttour door Engeland en verleende daarbij medewerking aan Evensongs in Ely en Peterborough.

http://www.gorcumboyschoir.nl/

 

dirigent Jeroen Bal 200x300Jeroen Bal (1964) is docent muziek en CKV aan de Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem. Na eerst een opleiding als chemisch laborant te hebben gevolgd, studeerde hij voor zijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid aan de Schumann Akademie. In 2006 behaalde hij zijn eerstegraads bevoegdheid voor het onderwijs (bachelor) aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Hij specialiseerde zich in de Anglicaanse koortraditie. Jeroen was in 1988 medeoprichter van het Stadsknapenkoor Gorcum. Uit dit koor is later het Mannenensemble CounTéBas ontstaan en sinds 2007 het kamerkoor Voce Anglica.

Eind 2012 heeft Jeroen opnieuw een start gemaakt met een jongenskoor, het Gorcum Boys Choir. Dit koor, waar de jongens ondersteund worden door enkele mannen van kamerkoor Voce Anglica, heeft inmiddels enkele uitvoeringen gegeven.

Verder is Jeroen als organist verbonden aan de Chr. Geref. Kerk te Noordeloos.

Startdatum 26-mei-2018 17:00
Einddatum 26-mei-2018 18:00
Open repetitie Voce Anglica

Kamerkoor Voce Anglica, onder leiding van Jeroen Bal, is opgericht in 2007 en heeft ongeveer 25 leden. Het repertoire bestrijkt een breed terrein van religieuze muziek uit diverse stijlperiodes, van Barok tot hedendaagse muziek. Naast de Engelse koormuziek, dat een vast onderdeel vormt, bestaat het repertoire onder andere uit werken van A. Vivaldi, J.S. Bach, F. Mendelssohn en J.H. Maunder.  

In 2012 werd, ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum, de CD ‘We praise Thee, o Lord’ uitgebracht. De opgenomen werken vormen een dwarsdoorsnede van het repertoire van Kamerkoor Voce Anglica.

kamerkoor Voce Anglica 2Kamerkoor Voce Anglica is opgericht in 2007 en heeft 28 leden. Het kamerkoor is uiteindelijk een voortzetting van het Stadsknapenkoor Gorcum, opgericht in 1988. Vanwege te weinig jongens was er eind 2004 geen basis meer voor de voortzetting van het Stadsknapenkoor en besloten de mannen door de gaan als Men´s Vocal Ensemble Countébas.

Toen Countébas in het najaar van 2006 samen met gelegenheidskoor Ladies Voices en het Gorinchemse orkest Merwe Sinfonietta een concert gaf ter gelegenheid van het project "Mozart aan de Merwede", ontstond het idee om te komen tot de oprichting van een kamerkoor. Na een periode van voorbereiding ging in mei 2007 het kamerkoor Voce Anglica van start. "Voce" verwijst naar het Latijnse woord voor "stem", "Anglica" verwijst naar de Anglicaanse koortraditie.

kamerkoor Voce AnglicaDe basis van het repertoire van Voce Anglica is de Anglicaanse of Engelse koortraditie. Dit komt tot uiting in de inrichting van het koor zoals dat ook in Engeland gebruikelijk is, namelijk in een dubbelkorige opstelling. Aan de noordkant in het Quire van een kathedraal zitten de Decani en aan de zuidkant de Cantores. Beide groepen bestaan uit alle vier de zangstemmen (SATB). In de meeste Anglicaanse koormuziek wordt dit ook duidelijk in de werken aangegeven.

Naast het Engelse repertoire zingt Voce Anglica een breed scala aan muziek uit verschillende klassieke muziekstijlen, variërend vanaf ongeveer 1500 tot heden. Iedere periode biedt nieuwe uitdagingen voor zowel de dirigent als het koor. We streven ernaar iedere stijl zo te laten uitkomen, dat recht wordt gedaan aan het muziekstuk.

Wie de concerten van Voce Anglica regelmatig bezoekt, zal gemerkt hebben dat we vertrouwd zijn met de composities van vele componisten.

Kamerkoor Voce Anglica studeert afwisselend grote en kleine werken. De volgende grotere werken heeft het Kamerkoor op het repertoire staan:

·         Bethlehem – J.H. Maunder

·         Olivet to Calvary – J.H. Maunder

·         The Crucifixion – J. Stainer

·         Ascribe unto the Lord – S.S. Wesley

·         The wilderness – S.S. Wesely

·         Gloria – A. Vivaldi

·         Magnificat – A. Vivaldi

·         Motet: Jesu meine Freude – J.S. Bach

·         Cantate BWV 140 – J.S. Bach

·         Cantate BWV 180 – J.S. Bach

·         Cantate BWV 99 – J.S. Bach

Startdatum 09-juni-2018 14:00
Einddatum 09-juni-2018 15:15
Open repetitie Gorcum Boys Choir

Het bekende Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal zal op zaterdag 30 juni een open repetitie verzorgen. Het Stadsknapenkoor werd in 2004 omgezet in een mannenensemble. Koorleider Jeroen Bal is in 2014 gestart met een jongenskoor onder een nieuwe naam Gorcum Boys Choir. Gorcom boys Choir 2Net als toen voert het koor een consequente Engelse koorstijl, niet alleen qua omvang en stembezetting, maar ook in de sterke aandacht voor stemkwaliteit van de individuele... jongens. Het Gorcum Boys Choir bestaat ongeveer 4 jaar en repeteert in Gorinchem onder de bezielende leiding van Jeroen Bal, die eerder dirigent was van Stadsknapenkoor Gorinchem. Met ruim 25 jongens en mannen werkt Jeroen aan klank en repertoire van dit unieke koor. Boys Choir 30 zw fb KopieDe Engelse kerkkoortraditie is daarbij het voorbeeld met koorwerken van Sumsion, Dyson. Wesley en Williams. In het najaar van 2016 maakte het GBC een concerttour door Engeland en verleende daarbij medewerking aan Evensongs in Ely en Peterborough.

Houd je van zingen en wil je graag beter leren zingen, meld je dan aan.

Informatie en aanmelden kan bij Jeroen Bal via 06-42904168 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het GBC is ook te vinden op facebook!

Startdatum 30-juni-2018 14:00
Einddatum 30-juni-2018 15:30
Open monumentendag en Nationale orgeldag

In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Ook de grote kerk is die dag 'zoals gebruikelijk'geopend. Ook bent u van harte welkom op de Open Monumentendag Specials die gedurende het hele jaar door heel Nederland worden georganiseerd. Op de website is binnenkort meer informatie over de specials 2018. https://www.openmonumentendag.nl/

Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Maar ook aandacht voor de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.

Samen met zo’n vijftig andere landen maakt Nederland deel uit van Europa, zijn wij Europa. Of we willen of niet. Een klein continent maar tegelijk een lappendeken van volkeren, landen, talen en religies, kortom: een multiculturele megamix. Eeuwenlang hebben de volkeren van Europa elkaar op leven en dood bestreden. Elkaar verdreven of onderworpen. Maar net zo lang hebben ze elkaar opgezocht om verbonden te sluiten, om handel te drijven, om kennis uit te wisselen. Juist omdat elk volk, elk land en elke cultuur iets te bieden had wat de ander niet had.

Nederland heeft in die hectische eeuwen van strijd en toenadering beide kanten van de medaille leren kennen. Ons land werd geciviliseerd door de Romeinen, geplunderd door de Noormannen, bezet door de Spanjaarden, ingelijfd door de Fransen, maakte vijf jaar deel uit van het Duitse ‘Dritte Reich’. Maar we dreven ook volop handel, werden schatrijk, sloten vredesakkoorden, namen honderdduizenden vluchtelingen op, werden een vrijhaven voor vrijdenkers. Onze vorsten en adel sloten ‘grensoverschrijdende’ huwelijken, met alle culturele uitwisseling van dien. En veel gebeurtenissen en ontwikkelingen hadden ook een keerzijde die vaak ook nu nog, of soms nu pas, zichtbaar is.

Anno 2018 is er in Europa nog steeds heel veel wat culturen, landen en volkeren van elkaar onderscheidt en scheidt. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is het besef dat er meer is wat ze bindt in de meeste Europese landen gegroeid. Met de Europese Unie, vrede, welvaart en onderlinge solidariteit is er een gemeenschappelijke basis die in de loop van de tijd mede gestalte heeft gekregen in de vorm van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed. Of het nu om bodemvondsten gaat, om roerende en onroerende monumenten, om cultuurlandschappen, om handelsroutes, migratie, internationale verdragen, transport, of om immaterieel erfgoed: overal zit wel een Europese dimensie aan.

Open Monumentendag vertelt in het weekend van 8 en 9 september 2018, het verhaal van de Europese monumenten. Het verhaal van mensen en monumenten In Europa.

Startdatum 08-sept-2018 11:00
Einddatum 08-sept-2018 16:30
Evensong Gorcum Boys Choir

Zaterdag 26 mei is er in de Grote kerk een Evensong. De aanvang is 17.00 uur. Het bekende Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal zal deze Evensong verzorgen.  Gerben Budding, hoofdorganist van de Grote Kerk, bespeelt het orgel. Ds. E.K. Foppen is de voorganger.

Een Evensong is een viering in de kerk waarbij koor- en gemeentezang een belangrijke rol spelen. Deze vorm van eredienst is afkomstig uit de Anglicaanse traditie. De geloofsbelijdenis heeft een vaste plaats, naast verschillende gebeden.

In Gorinchem zullen delen van de Evensong, zoals de Bijbellezingen, in het Nederlands zijn. Er worden psalmen gezongen en andere liederen, waarvan een aantal gezamenlijk.

Boys Choir 56 fb KopieHet Gorcum Boys Choir bestaat ongeveer 4 jaar en repeteert in Gorinchem onder de bezielende leiding van Jeroen Bal, die eerder dirigent was van Stadsknapenkoor Gorinchem. Met ruim 25 jongens en mannen werkt Jeroen aan klank en repertoire van dit unieke koor. De Engelse kerkkoortraditie is daarbij het voorbeeld met koorwerken van Sumsion, Dyson. Wesley en Williams. In het najaar van 2016 maakte het GBC een concerttour door Engeland en verleende daarbij medewerking aan Evensongs in Ely en Peterborough.

http://www.gorcumboyschoir.nl/

dirigent Jeroen Bal 200x300Jeroen Bal (1964) is docent muziek en CKV aan de Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem. Na eerst een opleiding als chemisch laborant te hebben gevolgd, studeerde hij voor zijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid aan de Schumann Akademie. In 2006 behaalde hij zijn eerstegraads bevoegdheid voor het onderwijs (bachelor) aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Hij specialiseerde zich in de Anglicaanse koortraditie. Jeroen was in 1988 medeoprichter van het Stadsknapenkoor Gorcum. Uit dit koor is later het Mannenensemble CounTéBas ontstaan en sinds 2007 het kamerkoor Voce Anglica.

Eind 2012 heeft Jeroen opnieuw een start gemaakt met een jongenskoor, het Gorcum Boys Choir. Dit koor, waar de jongens ondersteund worden door enkele mannen van kamerkoor Voce Anglica, heeft inmiddels enkele uitvoeringen gegeven.

Verder is Jeroen als organist verbonden aan de Chr. Geref. Kerk te Noordeloos.

Startdatum 08-sept-2018 17:00
Einddatum 08-sept-2018 18:00