De kosten, die het onderhoud van dit mooie en markante gebouw met zich meebrengt, zijn dermate hoog, dat ze niet alleen door de leden van PKN Gorinchem zijn op te brengen. Daarom is de Stichting 'Vrienden van de Grote Kerk' in 2003 opgericht.

Draagt u de Grote Kerk ook een warm hart toe? Wordt dan donateur!

Dat kan door minimaal € 15,00 per jaar over te maken op banknummer NL 69 RABO 0 39 72 56 299 t.n.v. “Stichting Vrienden van de Grote Kerk” te Gorinchem.
Onder vermelding van uw adresgegevens
U kunt ook donateur ‘voor het leven’ worden, dan maakt u eenmalig een bedrag van € 250,00 over op eerder genoemd banknummer.
Voor bedrijven en/of sponsoren geldt een minimale bijdrage van € 250,00 per jaar. Uiteraard willen we (indien gewenst) dit ook mondeling toelichten.
U kunt zich aanmelden via onze contactpagina of via de folder die ligt bij de ingang van de Grote Kerk.
De donateurs ontvangen voorafgaande aan het concertseizoen een programmaboekje met de activiteiten voor de komende maanden en rond het einde van het jaar een verslag van de resultaten van het voorbije seizoen.

Donaties en inkomsten uit activiteiten die door vrijwilligers georganiseerd worden, komen geheel ten goede aan de instandhouding van de Grote Kerk.

Wij zijn Cultureel ANBI gecertificeerd. (zie tabblad ANBI)